Access

Access to jeden z użytkowych programów komputerowych,który służy do zarządzania bazami danych. Działa on w środowisku Windows. Access oferuje użytkownikom sześć zasadniczych rodzajów obiektów przeznaczonych do budowy systemu bazy danych. Są to tabele, zapytania, formularze, raporty, makropolecenia i moduły. Każdemu z tych elementów można nadać nazwę składającą się maksymalnie z 64 znaków. Access oferuje cały zestaw pasków narzędzi, które są wyświetlane stosownie do wykonywanych przez nas czynności. Jedną z ciekawych cech paska narzędziowego jest jego mobilność. Można go przeciągnąć myszką w dowolne miejsce i tak zmienić rozmiar okienka, w którym wyświetlane są przyciski, by uzyskać największy komfort pracy. Makropolecenia w Accessie to procedury, które można uruchomić i, których działanie powoduje wykonanie jednej lub kilku predefiniowanych czynności, zwanych także akcjami. Każde makropolecenie to po prostu lista czynności wraz z ich argumentami i ewentualnymi warunkami, decydującymi o tym, czy dana czynność jest wykonywana czy nie. Na pojedyncze makropolecenie może składać się nie więcej niż 999 osobnych czynności. Wyrażenie warunkowe musi dać się zapisać za pomocą maksymalnie 255 znaków. Z tylu też znaków może składać się komentarz, opisujący pojedynczą czynność w makropoleceniu. Liczba ta jest także górną granicą długości pojedynczego argumentu czynności. Najważniejsze z zastosowań makropoleceń: - wykonanie dowolnego polecenia z dowolnego menu dostępnego w Accessie - stworzenie indywidualnego paska menu wraz z poleceniami dla dowolnego formularza - obsługa systemowych pól dialogowych, emulacja działań z użyciem klawiatury - wyświetlanie własnych pól dialogowych z komunikatami - sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych - zmiana wartości danych w dowolnych detalach formularzy i niektórych detalach raportów - zmiana wartości prawie wszystkich atrybutów formularzy, raportów, ich sekcji i znajdujących się na nich detali - filtrowanie wierszy wyświetlanych w formularzu, dowolna zmiana wiersza bieżącego, wyszukiwanie wierszy według wyspecyfikowanych kryteriów - otwieranie i zamykanie formularzy, drukowanie raportów, uruchamianie zapytań wyszukujących i modyfikujących, automatyczne dostarczanie danych dla zapytań z parametrem - uruchamianie innych aplikacji, zarówno dla Windows, jak i dla DOS-u, wymiana danych pomiędzy aplikacjami, import, eksport i dołączanie tabel innych baz danych, arkuszy roboczych i plików tekstowych - uruchamianie i zatrzymywanie makropoleceń, anulowanie zdarzenia, które uruchomiło makropoleceniem, „zamrożenie” ekranu na czas działania makropolecenia, zatrzymanie aplikacji. Klucz podstawowy: jest najważniejszym ze wszystkich kluczy. To on reprezentuje całą tabelą w bazie danych. To on reprezentuje całą tabelą w bazie danych. Musi też spełniać wszystkie te same kryteria, co klucz kandydujący. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie relacji pomiędzy tabelami. Jest również Klucz obcy wykorzystywany jest do tworzenia relacji pomiędzy parą tabel. Jest on kombinacją jednego lub więcej atrybutów przedstawionych w dwóch lub większej liczbie relacji.

Tagi: access, dane, formularz | Lista plików serwisu

IBM

Potrzebujesz szybko coś wydrukować na wizytówkę. Polecamy drukarnię wizytówki Poznań tam zrobisz wydruk w 15 minut. Poruszając tematykę komputerów nie sposób choć nie wspomnieć o IBM, czyli o największej firmie informatycznej świata. International Business Machines Corporation, bo tak właśnie brzmi pełna nazwa firmy komputerowej, a potocznie zwany Big Blue. Jest to pierwsza firma informatyczna świata, pierwsza ...

Sieć komputerowa

Sieć komputerowa,czyli połączenie kilku komputerów ze sobą, połączenie w sensie wirtualnym. Jest to zatem cały system komputerowy i okablowanie, przez które komputery, czyli końcowi użytkownicy sieci, mogą przesyłać informacje pomiędzy sobą. Każda sieć komputerowa działa według pewnych procedur...

Solaris

Solaris to nazwa całego systemu operacyjnego przystosowanego do pracy w dużych przedsiębiorstwach i zakładach ,które tworzą całe sieci i posiadają bardzo duży zasób danych i informacji. Idealny dla firm dla których niezawodność systemu jest na pierwszym miejscu. W Polsce system Solaris jest wyko...