Historia edytorów tekstu

Edytory tekstu szybko wyszły poza samo wpisywanie tekstu, zapis go na dysku i drukowanie. Pojawiło się formatowanie tekstu dla znaków (character formatting) - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie tekstu, zmiana wielkości i kroju pisma. Formatowanie akapitu pozwalało na zdefiniowanie wcięcia akapitowego, odstępów między liniami tekstu, znaków tabulacji, wprowadzenia list numerowanych i nienumerowanych. Atrybuty formatowania akapitu wraz z wielkością i krojem pisma dla akapitu zbierane były w style tekstowe. Cenną rzeczą było już od samego początku wyszukiwanie i zastępowanie ciągów znaków. Edytory wyższej klasy mają słowniki sprawdzające pisownię i proponujące wyrazy bliskoznaczne, a także pozwalają na wprowadzanie grafiki, tabel, obiektów z innych programów. W miarę pojawiania się coraz większej liczby edytorów i tworzonych dla nich formatów tekstu cenne stały się filtry importu i eksportu plików tekstowych, umożliwiające wymianę danych między programami. Pierwszym edytorem tekstu pracującym na mikrokomputerach był Electric Pencil, pracujący na komputerze Altair; powstał on dlatego, że jego autor, Michael Shrayer, chciał oprócz pisania programów pisać na tym samym komputerze także podręczniki obsługi. Jednak znacznie większą popularność zdobył sobie Wordstar, stworzony w 1979 roku przez Symoura Rubinsteina. Pierwszy edytor tekstu pracujący w środowisku graficznym powstał w roku 1985; był to GEM Write. Korzystał on z okien, ikon, grup poleceń menu, pozwalał wprowadzać grafikę. Duże możliwości graficzne zawdzięczał pracy w graficznym środowisku GEM, stworzonym przez firmę Digital Research. GEM był jednym z poprzedników Windows; innym znanym programem z tego środowiska był Ventura Publisher, bardzo popularny w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych program do składu. Edytor tekstu PC Write, był też pierwszym programem shareware. Jego autor Bob Wallace właśnie założył swoją firmę - Quicksoft i nie miał wiele pieniędzy na promocję i sprzedaż programu. Wpadł on na pomysł dawania programu praktycznie za darmo, jedynie za cenę dyskietki i pobierania opłat tylko za drukowany podręcznik i techniczne wsparcie udzielane przez telefon. Wkrótce program miał ponad siedem tysięcy użytkowników, z których każdy zapłacił po siedemdziesiąt pięć funtów. Jeden z powstałych w latach osiemdziesiątych edytorów tekstu, MindReader, miał dość niezwykły sposób współpracy z użytkownikiem podczas pisania tekstu. Używając sztucznej inteligencji program zgadywał końcówki słów, które dopiero zaczęliśmy pisać i podawał ich krótką listę. Im dłużej używaliśmy tego programu, tym lepiej udawało mu się zgadywać słowa. Była to wspaniała zabawa dla tych, co pisali na komputerze od czasu do czasu, ale rzecz niezbyt wygodna dla profesjonalnych autorów. Wejście nowych wersji znanych programów, takich jak Microsoft Word czy WordPerfect, zastąpiło edytory z interfejsem znakowym. Jednak pewne elementy graficznego interfejsu użytkownika były wprowadzane już wcześniej, na przykład w WordPerfect 5.1 for DOS z 1989 roku - pasek poleceń menu, okna dialogowe, obsługa myszki. Microsoft Word for DOS już od pierwszej wersji był pomyślany do współpracy z myszką; nawet początkowo sprzedawano go w jednym pudełku z myszką.

Tagi: tekst, excel, word | Lista plików serwisu

antywirus dla szkół

http://alkonsystem.eu/  Jedna z amerykańskich firm,która zajmuje się programami antywirusowymi publikuje na swojej stronie internetowej swoisty kalendarz, na którym to zaznaczono dni w roku, w których wirusy komputerowe szczególnie atakują i podane tam są również nazwy wirusów przypisane konkretnym dniom. Co ciekawe, ...

Microsoft

Trudno by chyba nawet dziś znaleźć drugą taką firmę, która odcisnęła tak duże piętno na rozwoju technologicznym świata jak zrobiła to firma Microsoft. Produkty firmy Microsoft są przecież znane na całym świecie i co dziennie ułatwiają pracę miliardom ludzi. A ich początki wcale nie były łatwe i prz...

serwis komputerowy katowice

 Każdy z nas zapewne wie,że ludzie,którzy profesjonalnie zajmują się komputerami,nazywamy informatykami. Informatyka bowiem, to dziedzina wiedzy o komputerach. To pojecie jest jednak bardzo ogólne i często stosowane tylko przez ludzi spoza branży. W kręgach specjalistów – informatyków raczej usły...