Historia wirusów

Spróbujmy sobie wyobrazić świat komputerów i Informatyki bez tych złośliwych stworzonek - wirusów komputerowych. Piękne, prawda? Ale nawet ciężkie do wyobrażenia. Niestety odkąd został wynaleziony pierwszy komputer zaraz jego twórcy dostrzegli,że niektóre programy, mogą same się rozprzestrzeniać. C do tego,kiedy dokładnie powstał pierwszy wirus zdania specjalistów z tej dziedziny są podzielone. Wiadomo,że pierwszy komputer,który powstał był wolny od wirusów, jednak prawdopodobnie maszyny liczące,które później powstawały już w produkcji bardziej masowej zawierały już pierwsze niebezpieczne programy. Większość naukowców uważa rok 1949 za początek rozwoju wirusów. Wtedy też powstała pierwsza o nich teoria opracowana przez Johna Von Neumana. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to lata gdzie powstają pierwsze wirusy komputerowe, jednak z powodu małego dostępu do komputerów opinia publiczna w nie wierzy. W roku 1970 powstaje jednak pierwszy program antywirusowy likwidujący wirusa Crepper. Do dziś niewiadomo, czy przypadkiem tego programu nie napisała ta sama osoba,która stworzyła wirusa, aby niejako naprawić swoje błędy. W kolejnych latach powstają nowe wirusy a w 1975 roku za pomocą jednej z gier komputerowych rozprzestrzenia się pierwszy koń trojański. Lata osiemdziesiąte przynoszą prawdziwą plagę wirusów, gdyż w tych latach jest już duży dostęp do komputerów i coraz więcej ludzi zajmuje się pisaniem programów. W roku 1981 nastąpiła na dużą skalę pierwsza epidemia w historii wirusów, która została odnotowana na platformie Apple II. Komputery tego typu były szeroko rozpowszechnione i dlatego twórcy wirusów nie mieli problemów z odnalezieniem przyszłych ofiar. Wirus o nazwie "Elk Cloner" został stworzony przez Richarda Skrenta, który infekował poprzez dyskietki na których były systemy operacyjne do komputerów Apple II. Podczas uruchamiania systemu z zainfekowanej dyskietki automatycznie uruchamiała się kopia wirusa, która monitorowała dostęp do dysku. Mimo tego,że wirusy już powoli opanowywały świat komputerów dość długo, dopiero w 1983 roku po raz pierwszy publicznie użyto terminu „ wirus komputerowy” i od tej pory zaczął oficjalnie obowiązywać. Następnie w 1986 roku dwaj bracia z Pakistanu,którzy pracowali w jednej z firm produkującej oprogramowanie do komputerów napisali wirusa BRAIN,który był przyczyną prawdziwej epidemii w komputerach IBM. W kolejnym roku (1987) powstaje cała masa nowych wirusów na komputery IBM : wirus "Lehigh", był wykryty po raz pierwszy na uniwersytecie w Pensylwanii o tej samej nazwie; - pojawił się pierwszy wirus z serii Suriv; - Cascade - pierwszy wirus plikowy, samoszyfrujący się; - pojawienie się wielu wirusów sektora startowego w różnych krajach: "Ping Pong" we Włoszech, "Yale" w USA, "Stoned" w Nowej Zelandii. Kolejne lata wraz z rozwojem informatyki i z coraz to szerszym dostępem do komputerów przynoszą nam prawdziwą falę nowych wirusów komputerowych.

Tagi: wirus, zabezpieczenia, antywirus | Lista plików serwisu

baza danych firm

 Bazy danych to programy umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych zarówno tekstowych jak i grafiki czy muzyki. Bazy danych to zbiór kartotek i informacji, które można przetwarzać za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Multimedialne bazy danych zawierają pola różnorodnego typu: ...

usługi programistyczne

 Każdy przeciętny użytkownik komputera wie zapewne,że sam komputer to po prostu zwykła maszyna, która bez odpowiednich programów w ogóle nie będzie działać. Aby możliwe były jakiekolwiek operacje wykonywane w komputerze, ba w ogóle żeby komputer mógł zostać uruchomiony potrzeba całego szeregu pro...

Umiejętności

Zewsząd jesteśmy atakowaniu różnego rodzaju elektroniką. Wszędzie obecne są komputery, nowoczesne telefony komórkowe z komputerami , palmptopy, notesy elektroniczne i wiele innych. Wydawać by się mogło,że skoro takich nowości na rynku polskim jest cała masa, to większość społeczeństwa z nich korzys...