serwis komputerowy piastów

W dobie wszechobecnych komputerów pewno trudno sobie nawet wyobrazić,że ktoś mógłby pisać na maszynie do pisania a nie na komputerze. Jednak dużo jest osób,którzy właśnie do samego pisania używają wciąż maszyny do pisania. Czyżby samo przyzwyczajenie ? I ciężko im po prostu przestawić się na coś nowego, lepszego? Czy lepszego ? Zastanówmy się wiec wspólnie i w tym celu powróćmy do początków, jednak nie do początków powstania samych komputerów a powstania edytorów tekstu, które zapoczątkowały ową przygodę z komputerem dla wielu, pisarzy, autorów itp. Maszyna do pisania i komputer z edytorem tekstu służą do tego samego - do tworzenia dokumentu; są narzędziami do tworzenia dokumentu. Ale maszyna do pisania tworzy dokument jednorazowy: kartkę zapisaną literami. Można co prawda odbić ją na kserokopiarce, czy pociąć na kawałki, by zmontować tekst w inny sposób, używać do poprawek rozmaitych płynów czy bibułek korekcyjnych, ale są to dość średniowieczne metody. Edytor tworzy też kartkę zapisaną literami, ale pamięta jej źródło czy oryginał: ciąg liter zapisany wpierw w jego pamięci, a potem w pliku komputerowym. Tworzenie dodatkowej kopii, zamiana akapitów tekstu miejscami, poprawianie błędów: to wszystko odbywa się wewnątrz edytora, przy pomocy kilku poleceń. Ale najważniejsze jest to, że treść i wygląd dokumentu jest pamiętana i jeżeli następnego dnia czy za rok będzie potrzebna, to wystarczy odzyskać plik z dysku. Edytor tworzy więc dokument, który może być wykorzystany wielokrotnie. Tworzenie dokumentu i drukowanie go jest w edytorze tekstu rozdzielone i następuje po sobie; w maszynie do pisania tworzy się dokument w miarę jego pojawiania się na kartce papieru; te dwa etapy są połączone, następują jednocześnie. Praca z edytorem tekstu pozwala więc zapomnieć o wielu technicznych aspektach wpisywania tekstu i skupić się na samym tekście. Dla długich, wielokrotnie poprawianych dokumentów, takich jak książka czy rozprawa naukowa, skraca się znacznie czas ich przygotowywania. Korzystanie z edytora nie jest więc tylko kwestią techniczną, zmianą narzędzia. To również kwestia zmiany swojej filozofii pracy, łączenia myślenia, ręcznego pisania i wstukiwania literek na komputerze. Warto się zastanowić, na ile komputer i edytor zmieniają nasz sposób tworzenia tekstów, odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Gdzie tworzymy pierwszą wersję tekstu: ręcznie, na kartce i przepisujemy później na komputer czy od razu zasiadamy do komputera? Czy drukujemy tekst i poprawiamy na kolanie, ręcznie, a potem wpisujemy to do komputera, czy czytamy tekst na ekranie i tam poprawiamy? Jak organizujemy swoje teksty w komputerze? Wreszcie jak dobrze znamy swój edytor; może lepsza jego znajomość pomogłaby nam w pracy? Czas maszyn do pisania minął. W świecie zapisanych kartek: listów urzędowych, prac naukowych, notatek służbowych czy nawet szkolnych rozprawek panuje komputer i edytor tekstu. Komputer jest łatwiejszy w użyciu niż maszyna do pisania i daje więcej możliwości w maszynie do pisania niedostępnych.

Tagi: word, formularz, arkusz | Lista plików serwisu

Pamięć

 Każdy przeciętny użytkownik komputera wie,że komputer ma pamięć, która podobnie działa jak mózg człowieka. W tej pamięci przechowuje wszystkie programy, a dokładniej mówiąc są zapisywane w niej wszystkie programy na których pracujemy. Dlatego też jest nazywana pamięcią operacyjną. Inaczej nazyw...

Wirusy pasożytnicze

Obecnych czasach w dobie dynamicznego rozwoju komputerowego, każdy nawet najmłodszy użytkownik Internetu wie jak mogą być niebezpieczne dla naszych komputerów różnego typu wirusy komputerowe. Jest ich obecnie cała masa, ale też mamy bardzo dobre programy antywirusowe i dlatego tym,którzy się pilnuj...

Windows Vista

Każdy użytkownik wie jak ważny dla sprawnie działającego komputera jest wybór odpowiedniego programu operacyjnego. Obecnie mamy dość szeroki wybór wśród wszystkich Windows. Oczywiście nie warto się cofać i wybierać którąś jego wcześniejszą wersję, ale spośród tych najnowszych warto wybrać cos odpow...