Mało znane

W Polsce stosunkowo późno w odróżnieniu do innych krajów europejskich mieliśmy dostęp do komputerów. Mam tu na myśli powszechny dostęp dla wszystkich tak jak mamy obecnie. Komputery dość długo w Polsce były bardzo drogie i to było główną barierą. Jednak mimo tego,że komputery goszczą już prawie we wszystkich domach to jednak nadal w większości są to dość proste modele i tak samo jest z oprogramowaniem.Króluje Windows, a innego typu systemy operacyjne używane są sporadycznie i przez wielu nie są nawet znane. Poniżej przedstawimy kilka takich systemów operacyjnych dość słabo znanych w Polsce: Interesującym produktem pojawiającym się na początku lat dziewięćdziesiątych był Desqview firmy Quarterdeck, w dwóch wersjach - zwykłej Desqview i Desqview/X. Desqview pozwalał na pracę wielu aplikacji jednocześnie (multitasking), miał przy tym mniejsze wymagania co do pamięci operayjnej niż Windows. Desqview/X zawierał także X/Windows, pozwalające na połączenie się z inną maszyną zawierającą to oprogramowanie, taką jak Sun i uruchamianie na niej zdalnie programów, po czym obserwowanie lokalnie wyników. MacOS jest systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), działającym na komputerach Macintosh; jego producentem jest Apple. Przez długi czas był wzorem dla innych systemów operacyjnych jako przyjazny dla użytkownika. Jest często używany przez grafików, nawet dziś w Polsce wiele redakcji gazet i agencji reklamowych używa komputerów Macintosh do składu i przygotowywania grafiki. OS/2 Warp Connect, wielowątkowy, 32-bitowy, sieciowy system operacyjny produkcji IBM, wyposażony w protokoły TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, PPP, SLIP i ruter IP, automatyczne instalowanie urządzeń, interfejs PCMCIA, wykonujący aplikacje systemów MS-DOS i Windows. OS 360/370, rodzina wieloprogramowych systemów operacyjnych (OS/360, OS/MVT, OS/VS2 czyli MVS, TSS/360) nadzorujących pracę komputerów serii IBM 360/370, produkowanych w USA w latach 1960/70 jako podstawowy sprzęt obliczeniowy tamtych czasów. SCOPE, wieloprocesorowy system operacyjny dla komputerów CDC 6600 (kilka egzemplarzy działało w Polsce w latach siedemdziesiątych XX w.) o świetnie zaprojektowanym koordynowaniu i synchronizowaniu procesów. GEORGE 3, system operacyjny dla komputerów serii ICL 1900 (Polskiej produkcji ODRA 1300 ), w latach siedemdziesiątych XX w. powszechnie uważany (w Europie) za bardziej rozwinięty i lepszy niż porównywalne systemy OS 360/370. MCP, Master Control Program, system operacyjny z segmentacją i możliwością używania wielu procesorów, opracowany dla komputerów rodziny Burroughs, zrealizowany w odmianie języka Algol. Prawdopodobnie pierwszy system operacyjny napisany nie w asemblerze. MULTICS, wielki, scentralizowany system operacyjny z podziałem czasu, opracowany w połowie lat sześćdziesiątych XX w. w firmie MIT dla komputera GE 645. Napisany prawie w całości w języku PL/1 (300 000 wierszy kodu źródłowego), rozszerzony do środowiska wieloprocesorowego. Przedsięwzięcie ważne dla późniejszego rozwoju systemów operacyjnych, w szczególności dla systemu UNIX, lecz samo nigdy nie uwieńczone pełnym sukcesem.

Tagi: windows 95, atari, IBM | Lista plików serwisu

Wirusy komputerowe

Każdy użytkownik komputera i Internetu wie jak niebezpieczne mogą być dla jego komputera wirusy komputerowe. Obecnie jest ich setki i naprawdę jest się czego bać. Wirusy komputerowe w większości są to programy,które podczepiają się pod właściwe programy komputerowe i w ten ukryty sposób atakują z r...

Microsoft czy Aplle

Te dwie największe firmy komputerowe świata od początków swojego istnienia toczą ze sobą rywalizację. Pierwsza powstała firma Apple i to oni stworzyli komputer osobisty,który obecnie gości u każdego z nas w domu. Jednak gdy firma Apple była u szczytu sukcesu, PC sprzedawały się jak świeże bułeczki,...

Rodzaje baz danych

Bazy danych należą do programów użytkowych komputera i można wyróżnić ich kilka rodzajów: analityczne, hierarchiczne, operacyjne, obiektowe, relacyjno –obiektowe. Analityczne bazy danych. Ten typ baz wykorzystywany jest przede wszystkim do przechowywania danych historycznych i informacji związany...