Aplikacje dedykowane - Oprogramowanie dla firm

Każdy chyba wie,że sam komputer bez dodatkowego oprogramowania byłby tylko bezużyteczną skrzynką. Niektórzy kupując w sklepie komputer nie mają pojęcia jakie programy są w ogóle potrzebne i najczęściej zdają się na sprzedawców komputerów, którzy od razu ze sprzętem polecają odpowiedni programy. Często możemy nawet w sklepie poprosić o to aby te programy nam wrzucono do komputera,abyśmy mogli sprawdzić czy komputer działa poprawnie. Ci,którzy choć trochę znają się na komputerach często sami dokupują programy, gdyż wiedzą przeważnie ze swojej praktyki co będzie dla nich najodpowiedniejsze. Warto zatem przyjrzeć się specyfice oprogramowania komputerowego aby w przyszłości móc samemu dokonać dobrego wyboru i aby po prostu troszkę więcej wiedzieć o tym magicznym sprzęcie jakim jest nasz komputer. Komputer wraz z oprogramowaniem tworzy całość, czyli tak zwany system komputerowy. Oprogramowanie możemy podzielić w uproszczeniu na: - systemowe,czyli inaczej operacyjne (system operacyjny Windows, Linux itp.); - narzędziowe - Oprogramowanie narzędziowe to jedna z grup programów użytkowych ogólnego zastosowania, która służy do operowania na zbiorach danych określonego formatu: edytory tekstu tworzą dokumenty tekstowe; arkusze kalkulacyjne - tabele kalkulacyjne; systemy zarządzania bazą danych - zbiory baz danych; pakiety graficzne - zbiory grafiki. Oprogramowanie narzędziowe- znajduje zastosowanie w tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych, w redagowaniu tekstów, w tworzeniu grafiki ekonomicznej, w zarządzaniu bazami danych. - użytkowe, służące do wykonywania konkretnych zadań, obejmujące m.in. edytory tekstów, edytory graficzne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, CAD, DTP, gry komputerowe, a także korzystanie z elektronicznych nośników informacji, np. z encyklopedii multimedialnych czy sieci komputerowych. W skład oprogramowania informatycznego wchodzą przede wszystkim cztery główne elementy, które oczywiście rozszerzają się na inne, wchodzące w ich skład kolejne elementy. Te cztery główne składniki to bazy danych, data warehouse oraz oprogramowanie i silniki graficzne. Bazy danych to według definicji zbiór danych, zbiór informacji, które zapisane są w pewnych modelach danych w określony sposób. Ujmując to jednak bardziej zrozumiale i potocznie, bazy danych są po prostu danymi oraz programami komputerowymi, których zadaniem jest właśnie gromadzenie tych danych i przetwarzanie ich w określony sposób. Następna kwestia to silniki graficzne, czyli tak zwane silniki gry. Jest to część kodu całej gry, właściwie najważniejsza część tego kodu, bowiem jej zadaniem jest integracja wszystkich części gry i zajmowanie się interakcjami między tymi częściami. Ostatnia kwestia to nasze oprogramowanie, czyli zestaw różnego rodzaju instrukcji, które odbiera nasz komputer, aby mógł realizować wyznaczane mu bardzo często cele. Do oprogramowania zalicza się aplikacje, pakiety biurowe, edytory grafiki, edytory tekstowe, oprogramowania biznesowe, przeglądarki internetowe, menedżery plików, gry komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania, komunikatory internetowe i przede wszystkim systemy operacyjne.

Tagi: oprogramowanie, programowanie, windows xp | Lista plików serwisu

Tajemnice biosu

Wyraz BIOS z łacińskiego oznacza życie. Czyżby oznaczało to,że jest on niezbędny każdemu komputerowi do życia? Spróbujmy odpowiedzieć na to ważne pytanie. Wielu użytkowników komputerów wie,że coś takiego jego komputer posiada,jednak większość z nas nie bardzo wie z czym to się je. Tak w większości...

Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe dzielimy, zwłaszcza ze względu na ich architekturę, ale przede wszystkim ze względu na ich wielkość. Wyróżniamy sieci lokalne, sieci komputerowe miejskie, rozległe sieci komputerowe, a także sieci globalne, których przykładem może być Internet. Lokalne sieci komputerowe są najb...

Mało znane

W Polsce stosunkowo późno w odróżnieniu do innych krajów europejskich mieliśmy dostęp do komputerów. Mam tu na myśli powszechny dostęp dla wszystkich tak jak mamy obecnie. Komputery dość długo w Polsce były bardzo drogie i to było główną barierą. Jednak mimo tego,że komputery goszczą już prawie we...