Programy edukacyjne

Jak większość użytkowników komputerów zapewne wie, sam komputer nie wystarczy aby móc w ogóle z niego korzystać. W tym celu potrzebujemy jeszcze całego szeregu sprzętu dodatkowego typu : mysz, klawiatura, monitor czy drukarka, a także koniecznie potrzebujemy oprogramowania komputerowego. Czyli szeregu programów komputerowych dzięki,którym komputer w ogóle będzie działał ( programy operacyjne), oraz programów, które ułatwią nam na nim pracę i pozwolą na wykonywanie określonych czynności ( programy użytkowe). I właśnie jednym z rodzajów takich programów użytkowych są programy edukacyjne ,które służą wspomaganiu procesu dydaktycznego. Pomagają w nauce poprzez przeprowadzanie różnego typu testów,ćwiczeń itp. Można wyróżnić wiele rodzajów edukacyjnych programów komputerowych i są to między innymi: programy przeznaczone do ćwiczeń i doskonalenia pewnych umiejętności, • programy symulacyjne i demonstracyjne, • programy typu „korepetytor”, • programy wspomagające rozwiązywanie problemów, • programy usługowe dla nauczycieli i administracji szkolnej. • programy ćwiczeniowe, • programy nauczające, • programy symulacyjne., • gry dydaktyczne, • programy demonstracyjne Programy ćwiczeniowe są skonstruowane na zasadach zbliżonych do nauczania programowego. Praca z takim programem rozpoczyna się od pytania, skierowanego do uczącego się, na jakim poziomie trudności ma on zamiar opanować materiał, który będzie mu przedstawiony. Programy nauczające, których cechą charakterystyczną jest sposób, w jaki przekazują one informację. Jest on zbliżony do zasad wyznaczających sposoby przekazywania materiału przez nauczyciela podczas lekcji. Komputer prezentuje uczniowi pewien zakres wiedzy, a następnie zadaje pytania na które uczeń ma odpowiedzieć. Programy demonstracyjne są przeznaczone przede wszystkim do prezentacji praw i zjawisk z takich dziedzin nauki, jak: fizyka, matematyka, biologia i astronomia. Za pomocą programów demonstracyjnych nauczyciel może zaznajamiać uczniów na przykład z ruchem planet, może prezentować przebieg funkcji matematycznych itp. Programy te najczęściej zastępują tradycyjne pomoce szkolne, które służą do zaznajomienia uczniów z tego typu wiedzą. Zasady działania programów demonstracyjnych i symulacyjnych są do siebie bardzo zbliżone. Podobieństwo powoduje, że niektórzy autorzy zaliczają je do wspólnej kategorii programów. Podstawowa różnica jest związana z rodzajem zjawisk przedstawionych w obu typach programów. W czasie pracy z programem demonstracyjnym uczeń zapoznaje się przede wszystkim z zagadnieniami teoretycznymi. Natomiast w programach symulacyjnych prezentowane są zjawiska bezpośrednio związane z rzeczywistością otaczającą ucznia. Komputerowe gry edukacyjne są ostatnią kategorią nauczania wspomaganego komputerem. Ich forma zbliżona jest do gier rozrywkowych. Różnica polega na tym, że przy pracy z grą dydaktyczną uczeń, oprócz zabawy, powinien również nabyć pewne umiejętności. W niektórych grach mamy do czynienia z problemem, którego rozwiązanie wymaga zastosowania pewnych reguł logiki. Gry uczą zestawiać różne fakty i wyciągać wnioski.

Tagi: edukacja, komputer, gry | Lista plików serwisu

Sieć komputerowa

Sieć komputerowa,czyli połączenie kilku komputerów ze sobą, połączenie w sensie wirtualnym. Jest to zatem cały system komputerowy i okablowanie, przez które komputery, czyli końcowi użytkownicy sieci, mogą przesyłać informacje pomiędzy sobą. Każda sieć komputerowa działa według pewnych procedur...

Następca DOS?

Systemy OS 2 WARP Server i OS2 WARP 4 zostały stworzone przy współpracy firmy IBM i Microsoft. Miały one początkowo zastąpić system DOS. OS2 był to system pracujący tylko w trybie znakowym, ale był już w pełni 32 bitowy z wywłaszczaniem i wielowątkowością, wykorzystujący tryb chroniony proces...

komputery wałbrzych

 Coraz częściej w mediach słyszymy komunikat,że terroryści komputerowi zaatakowali, to tu, to tam. Ostatnio amerykańska prasa podała,że hakerzy komputerowi włamali się do głównych systemów energetyki i szantażują władze,że jeżeli nie zapłacą im olbrzymich kwot, to wyłączą prąd w największych mias...