Programy użytkowe

Programy użytkowe to programy wgrane do pamięci operacyjnej (gotowe do użycia), lub programy w pamięci składowania (aby ich użyć, wymagane uprzednie wczytanie do pamięci operacyjnej). Każdy program użytkowy charakteryzuje się określonym poziomem sprawności. Programy użytkowe są to programy wykorzystywane do przetwarzania danych, odtwarzania programów, od nich zależy zastosowanie i wykorzystanie komputerów. Wśród oprogramowania użytecznego wyróżnia się między innymi: 1.programy do redagowania tekstu (edytory, procesory tekstu) 2.programy obliczeniowe i kalkulacyjne (arkusze kalkulacyjne) 3.programy graficzne 4.programy do gromadzenia danych (bazy danych) 5.języki programowania (niższego i wyższego poziomu) 6.programy komunikacyjne (komunikatory) 7.programy edukacyjne 8.programy specjalistyczne 9.programy antywirusowe i firewall (zapora ogniowa). Programy przeznaczone do redagowania tekstu, zwane edytorami lub procesorami tekstu, posiadają zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, można dzięki nim również wstawiać grafikę zewnętrzną. Programy przeznaczone do prowadzenia obliczeń i kalkulacji, zwane arkuszami kalkulacyjnymi, umożliwiają sporządzanie automatycznych kalkulacji, zawierają pewne elementy bazodanowe, dokonują graficznej prezentacji danych. Programy graficzne służą tworzeniu oraz modyfikacji grafiki; umożliwiają one obróbkę oraz wydruk obrazów graficznych uzyskiwanych przez skaner, aparat fotograficzny lub cyfrowy czy kamerę. Programy przeznaczone do gromadzenia danych, nazywane bazami danych, służą wprowadzaniu oraz gromadzeniu danych, wyszukiwaniu informacji i generowaniu raportów. Dane te są udostępniane w formie tabel i formularzy. Języki programowania służą tworzeniu własnych aplikacji oraz modyfikacji aplikacji już istniejących. Komunikatory służą wymianie informacji między użytkownikami komputerów zarówno w obrębie sieci lokalnych jak i globalnych. Programy edukacyjne służą wspomaganiu procesu dydaktycznego, dzieli się je na gry edukacyjne, testy i encyklopedie multimedialne. Programy specjalistyczne to programy służące ściśle określonym celom; ?programy bankowe ?programy finansowo - księgowe ?programy inwentaryzacyjne ?programy przeznaczone dla administracji. Programy antywirusowe służą sprawdzaniu plików, folderów czy dysków ze względu na obecność wirusów, koni trojańskich czy robaków, oraz leczeniu plików zakażonych. Antywirusy mogą działać w sposób automatyczny (co wymaga uprzedniego odpowiedniego skonfigurowania ich) lub mogą być używane w sposób inicjowany przez ich użytkownika. Firewall jest programem uniemożliwiającym tzw. "intruzom komputerowym" dostępu do komputera przez sieć lokalną lub przez Internet; programy tego typu mogą stanowić część całych pakietów antywirusowych lub też odrębne aplikacje. Do powszechnie używanych zaliczyć można następujące programy: Kaspersky Anti-Viral,program Mks_Vir ,program Norton AntiVirusal,program Panda Antywirus itp.

Tagi: program, oprogramowanie, programowanie | Lista plików serwisu

Rodzaje sieci komputerowych

tani outsourcing it warszawa Sieci komputerowe dzielimy, zwłaszcza ze względu na ich architekturę, ale przede wszystkim ze względu na ich wielkość. Wyróżniamy sieci lokalne, sieci komputerowe miejskie, rozległe sieci komputerowe, a także sieci globalne, których przykładem może być Internet. Lokalne sieci komputerowe są najb...

Niezawodne systemy

Wieloletni użytkownicy komputerów często korzystają od lat z jednego sprawdzonego ulubionego przez nich systemu operacyjnego. Jednak tak jak mówi przysłowie :”potrzeba jest matką wynalazku”, tak i tutaj przychodzi taki moment,że musimy wymienić stary,choć poczciwy komputer na złom i zastępujemy go ...

Systemy operacyjne windows

Microsoft oferuje cały szereg systemów operacyjnych. Od początków powstania aż po dzień dzisiejszy większość z nas ma na swoich komputerach oprogramowanie właśnie tej firmy. Nie sposób wymienić w jednym artykule wszystkich rodzajów więc rozpoczniemy ich charakterystykę od tych pierwszych,które pows...