Rodzaje informatyki

Wraz z rozwojem w dziedzinie komputerów obserwujemy rozwój w dziedzinie informatyki, czyli dziedzinie wiedzy wykorzystującej komputery jako głównego nośnika informacji. Wraz z tym rozwojem można zauważyć wyodrębniające się coraz to nowsze dziedziny informatyki. W ostatnim czasie widoczny szczególnie jest rozwój nowej gałęzi informatyki : teleinformatyki i małej informatyki. Wiemy również,że informatyka jest dziedziną, która wchodzi w skład rozwoju nauki oraz techniki, której głównymi zadaniami są prace nad zagadnieniami przetwarzania informacji. Informatyka potocznie mówiąc jest po prostu określeniem możliwości przetwarzania danych, które przebiega głównie przy pomocy komputerów. Tak jak we wszystkich innych dziedzinach,tak tutaj wraz z rozwojem informatyki i osiągnięciem wydawać by się mogło wszystkich możliwości związanych z komputerami jako nośnikami informacji, miejscem przechowywania i przetwarzania, zaczęto ponownie poszukiwać innych elementów,które by do tego mogły zostać użyte. Owocem tychże poszukiwań jest nowa dziedzina informatyki,zwana małą informatyką. Z tego powodu powstawać zaczęły także inne urządzenia, które służą do przekazywania i przetwarzania różnorodnych informacji, rozwijając tym dziedzinę informatyki o kolejny aspekt. Zaczęto, więc używać do przetwarzania danych innych urządzeń, nie tylko komputerów, jakimi informatycy trudnili się przede wszystkim. Mała informatyka, to patrząc z ujęcia definicji po prostu stosowane, potoczne określenie na przetwarzanie danych przez różnorodne maszyny, które co najważniejsze – nie są komputerami. Jednak do tego typu maszyn zwykle nie zalicza się jednej, służącej do zadań licząco-analitycznych, bowiem do tego typu maszyn rezerwuje się już inną nazwę, jaką jest średnia informatyka. Maszyny którymi zajmuje się mała informatyka to np.: drukarki, sprawdzarki, maszyny służące do adresowania, czyli adresarki, maszyny do dodawania, czyli sumatory, maszyny do fakturowania, maszyny do księgowania, maszyny do pisania oraz maszyny kalkulacyjne. Inna dziedzina informatyki, która powstała w odpowiedzi na duży rozwój w dziedzinie komputerów, a co za tym idzie w dziedzinie informatyki, to teleinformatyka. Dynamiczny rozwój komputerów i jego oprogramowania niejako wymusił na specjalistach wytworzenie takiej odrębnej dziedziny nauki, gdyż jest to naprawdę bardzo zasobna w wiadomości i zagadnienia dziedzina. Teleinformatyka, a inaczej mówiąc technologia informacyjna jest oczywiście dziedziną informatyki, która łączy w sobie ważne aspekty – telekomunikację, narzędzia oraz wiele innych, różnych technologia, które związane są z informacjami i ich przekazywaniem oraz przetwarzaniem. Warto wspomnieć, iż ta dziedzina informatyki jest pojmowana włącznie z wszelkim oprogramowaniem komputerowym, który używany jest do zabezpieczania informacji, do przekazywania i przetwarzania oraz prezentowania i przesyłania ich, a co za tym idzie liczą się tutaj także sprzęty komputerowe, które takie czynności umożliwiają. Zadaniem teleinformatyki, jest przede wszystkim możliwość dostarczenia użytkownikowi takich narzędzi, które umożliwią mu pozyskiwanie pożądanych przez niego informacji.

Tagi: informatyka, informatyk, dane | Lista plików serwisu

usługi informatyczne warszawa

nelmeble.pl  Mówiąc o komputerach nie da się nie mówić jednocześnie o informatyce, gdyż oba te pojęcia są ze sobą ściśle i nierozerwalnie powiązane od początków swojego istnienia. Historia informatyki według dostępnych nam informacji zaczyna się dopiero albo już w latach czterdziestych ubiegłego wieku, czy...

Antywirus Kaspersky

system cms na miarę Twoich potrzeb  Wszyscy użytkownicy komputerów doskonale wiedzą,że sam komputer nie wystarczy aby w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami tego wspaniałego sprzętu. Wraz z komputerem należy zakupić monitor , klawiaturę, myszkę, oraz cały szereg różnego rodzaju programów dzięki, którym nasz komputer w ogóle ...

Systemy operacyjne windows

Microsoft oferuje cały szereg systemów operacyjnych. Od początków powstania aż po dzień dzisiejszy większość z nas ma na swoich komputerach oprogramowanie właśnie tej firmy. Nie sposób wymienić w jednym artykule wszystkich rodzajów więc rozpoczniemy ich charakterystykę od tych pierwszych,które pows...