Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe dzielimy, zwłaszcza ze względu na ich architekturę, ale przede wszystkim ze względu na ich wielkość. Wyróżniamy sieci lokalne, sieci komputerowe miejskie, rozległe sieci komputerowe, a także sieci globalne, których przykładem może być Internet. Lokalne sieci komputerowe są najbardziej rozpowszechnionymi i najczęściej używanymi typami sieci komputerowej. Początkowo był to zaledwie pewien amerykański eksperyment technologiczny. Twórcy i naukowcy biorący w nim udział raczej nie zdawali sobie sprawy z potęgi, jaką będą miały sieci lokalne, zwłaszcza w zastosowaniach biznesowych. Sieci lokalne zostały zaprojektowane jako sposób połączenia kilku, kilkunastu komputerów w jedną strukturę sieciową, wykorzystując geograficznie niewielki obszar, zwykle ograniczający się do jednego pokoju, piętra lub budynku. Rozszerzeniem sieci lokalnych jest sieć kampusowa, dzięki której możliwe jest łączenie w jedną sieć komputerów znajdujących się w sąsiednich budynkach. Oprócz tego, że można rozszerzyć sieć lokalną do kampusowej, można także łączyć ze sobą wiele siei lokalnych dzięki specjalnym urządzeniom, takim jak routery, przekaźniki, mosty i inne. Wydawać by się mogło, że sieci lokalne muszą być bardzo skomplikowanymi strukturami, niemożliwymi do ogarnięcia przez prostego człowieka. Rzeczywiście, aby sieci komputerowe mogły działać, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i okablowanie, a także administrator, który czuwałby nad działaniem całego systemu. Jednak dla końcowych użytkowników obsługa możliwości sieciowych jest naprawdę prosta. Najważniejszym etapem tworzenia sieci jest jej zaprojektowanie, tak by możliwe było sprostanie wyzwaniom rzucanym przez konkretnych użytkowników. Istnieje wiele komponentów sieciowych, z których trzeba wybrać te potrzebne, a także należy stworzyć plan uwzględniający strukturę sieci. Nie jest to zadanie łatwe i potrzebny jest do tego specjalista. Sieci miejskie są większe od lokalnych i obejmują swoim zasięgiem całe miasto. Tak naprawdę sieci te zwykle nie są osobnymi sieciami, ale zbiorem połączonych ze sobą sieci lokalnych. Zwykle podłączenie do sieci miejskiej ma wiele zalet, przede wszystkim zwiększenie przepustowości danych. Jest to ważne dla dużych przedsiębiorstw, których filie są rozrzucone po całym mieście. Dzięki sieci miejskiej mogą bardzo szybko wysyłać i otrzymywać dane. Sieci rozległe są innym typem sieci. Niemożliwe jest pociągnięcie tak wielkich kabli, aby możliwe było połączenie pomiędzy komputerami znajdującymi się na przykład na terytorium całego kraju. Dlatego aby możliwe było takie połączenie, wykorzystuje się zwykle istniejące sieci telefoniczne. Impulsy elektryczne przesyłane przez taką sieć są zamieniane na impulsy cyfrowe, które reprezentują dane, tak samo, jak sygnały elektryczne są zamieniane na głos w telefonach. Dzięki temu sieci rozległe mogą łączyć ze sobą sieci miejskie i lokalne. Jednak im większa sieć, tym więcej przeszkód musi być pokonanych.

Tagi: sieć, LAN, internet | Lista plików serwisu

Wirusy pasożytnicze

spawanie światłowodów Obecnych czasach w dobie dynamicznego rozwoju komputerowego, każdy nawet najmłodszy użytkownik Internetu wie jak mogą być niebezpieczne dla naszych komputerów różnego typu wirusy komputerowe. Jest ich obecnie cała masa, ale też mamy bardzo dobre programy antywirusowe i dlatego tym,którzy się pilnuj...

Nowe technologie

Obecnie praktycznie każda nawet mała firma aby zaistnieć na rynku musi posiadać swoją stronę internetową. I to jest niezależne od branży. Takie mamy czasy,że przeciętny konsument większość swojego czasu spędza przed ekranem komputera i taka droga dotarcia do niego jako potencjalnego klienta jest na...

Antywirus Kaspersky

 Wszyscy użytkownicy komputerów doskonale wiedzą,że sam komputer nie wystarczy aby w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami tego wspaniałego sprzętu. Wraz z komputerem należy zakupić monitor , klawiaturę, myszkę, oraz cały szereg różnego rodzaju programów dzięki, którym nasz komputer w ogóle ...