Solaris

Solaris to nazwa całego systemu operacyjnego przystosowanego do pracy w dużych przedsiębiorstwach i zakładach ,które tworzą całe sieci i posiadają bardzo duży zasób danych i informacji. Idealny dla firm dla których niezawodność systemu jest na pierwszym miejscu. W Polsce system Solaris jest wykorzystywany zarówno przez operatora telefonii stacjonarnej (Telekomunikacja Polska S.A.), jak i sieci telefonii komórkowej (Plus GSM). Firmy telekomunikacyjne w bardzo szybkim tempie wdrażają nowe usługi, a Solaris dzięki swej dużej skalowalności pozwala im na wspieranie kluczowych sfer działalności: billingu, obsługi klientów, zarządzanie sieciami czy usługi internetowe. Ułatwia to prace operatorom, którzy chcą na początku wdrożyć tylko wybrane usługi, a następnie w miarę potrzeb rozszerzać ich zakres oraz tym, którzy chcą wdrożyć technologie klient - serwer do swoich przestarzałych, lecz ciągle spełniających ważne funkcje systemów typu mainframe. System wspomagający handel energia elektryczna przez Zakłady Energetyczne składa się on z modułów: akwizycji danych, rozliczeń ilościowych i wartościowych oraz monitorowania i kontroli. Ponadto system umożliwia rozliczanie się ze swoimi klientami na podstawie dowolnie zdefiniowanych umów specjalnych. Ze względu na rozmiar przetwarzanych danych system Pomiaru i Monitorowania Energii Elektrycznej współpracuje z systemem operacyjnym UNIX Solaris i bazami danych INFORMIX. Umożliwia to obsługę znacznej liczby punktów pomiarowych oraz spełnienie wymagań dotyczących odpowiednio krótkiego czasu przetwarzania. System jest przeznaczony specjalnie dla wytwórców energii elektrycznej. Umożliwia zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących produkcji energii. Wspomaga gospodarkę energią elektryczna w przedsiębiorstwach. Jest on aktualnie stosowany w dużej elektrowni w Turowie. Na rynku Unix'owym, system operacyjny Solaris uważany jest za bardzo przydatny dla przedsiębiorstw, dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi reakcji systemu, jakiego wymagają aplikacje pracujące w czasie rzeczywistym. Solaris posiada także możliwość komunikowania się z szeroka gama innych środowisk, co pozwala mu na współpracę z wieloma popularnymi sieciami, takimi jak DECnet, IBM SNA, NetWare, czy OSI. Solaris umożliwia również stosowanie programów napisanych dla komputerów PC - za sprawą interfejsu Wabi. Czynnikiem sprzyjającym przejściu z systemu zcentralizowanego do otwartego jest jednak zdolność Unix'a do zaspokajania szerokiej gamy potrzeb jakie występują w przedsiębiorstwach, od obsługi komputerów typu desktop do wysokiej klasy serwerów. Solaris zapewnia, na przykład, kompatybilność binarną pomiędzy profesjonalnymi bazami danych lub serwerami MRP/ERP i systemami zabezpieczeń w sklepach. Dzięki powszechnie używanym mechanizmom takim jak mirroring dysków czy tez automatycznym kopiom zapasowym, Solaris cechuje wysoki stopień niezawodności, niezbędny dla zastosowań w przemyśle.

Tagi: solaris, system, dane | Lista plików serwisu

Solaris

Solaris to nazwa całego systemu operacyjnego przystosowanego do pracy w dużych przedsiębiorstwach i zakładach ,które tworzą całe sieci i posiadają bardzo duży zasób danych i informacji. Idealny dla firm dla których niezawodność systemu jest na pierwszym miejscu. W Polsce system Solaris jest wyko...

Historia wirusów

Spróbujmy sobie wyobrazić świat komputerów i Informatyki bez tych złośliwych stworzonek - wirusów komputerowych. Piękne, prawda? Ale nawet ciężkie do wyobrażenia. Niestety odkąd został wynaleziony pierwszy komputer zaraz jego twórcy dostrzegli,że niektóre programy, mogą same się rozprzestrzeniać. ...

Kalkulacyjne arkusze

Jak zapewne większość użytkowników komputerów wie,że arkusze kalkulacyjne należą do takiego rodzaju programów które są nam niezbędne zarówno w pracy jak i w domu. Istnieje cały szereg arkuszy kalkulacyjnych, jedne są nam znane bardziej, inne mniej,jednak wszystkie znacznie ułatwiają nam prace na ko...