LAN

Rodzaje sieci komputerowych
Sieci komputerowe dzielimy, zwłaszcza ze względu na ich architekturę, ale przede wszystkim ze względu na ich wielkość. Wyróżniamy sieci lokalne , sieci komputerowe miejskie , rozległe sieci komputerowe , a także sieci globalne, których przykładem może być Internet. Lokalne sieci komputerowe są najbardziej rozpowszechnionymi i najczęściej używanymi typami sieci komputerowej. Początkowo był to zaledwie pewien amerykański eksperyment technologiczny. Twórcy i naukowcy biorący w nim udział raczej nie zdawali sobie sprawy z potęgi, jaką będą miały sieci lokalne, zwłaszcza w zastosowaniach biznesowych. Sieci lokalne zostały zaprojektowane jako sposób połączenia kilku, kilkunastu komputerów w jedną strukturę sieciową, wykorzystując geograficznie niewielki obszar, zwykle ograniczający się do jednego pokoju, piętra lub budynku. Rozszerzeniem sieci lokalnych jest sieć kampusowa, dzięki której możliwe jest łączenie w jedną sieć komputerów znajdujących się w sąsiednich budynkach. Oprócz tego, że można rozszerzyć sieć lokalną do kampusowej, można także łączyć ze sobą wiele siei lokalnych dzięki specjalnym urządzeniom, takim jak routery, przekaźniki, mosty i inne. Wydawać by się mogło, że sieci lokalne muszą być bardzo skomplikowanymi strukturami, niemożliwymi do ogarnięcia przez prostego człowieka. Rzeczywiście, aby sieci komputerowe mogły działać, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i okablowanie, a także administrator, który czuwałby nad działaniem całego systemu. Jednak dla końcowych użytkowników obsługa możliwości sieciowych jest naprawdę prosta. Najważniejszym etapem tworzenia sieci jest jej zaprojektowanie, tak by możliwe było sprostanie wyzwaniom rzucanym przez konkretnych użytkowników. Istnieje wiele komponentów sieciowych, z których ...

Sieć komputerowa
Sieć komputerowa ,czyli połączenie kilku komputerów ze sobą , połączenie w sensie wirtualnym . Jest to zatem cały system komputerowy i okablowanie, przez które komputery, czyli końcowi użytkownicy sieci, mogą przesyłać informacje pomiędzy sobą. Każda sieć komputerowa działa według pewnych procedur. Dzięki nim możliwe jest jakiekolwiek połączenie. Taki zestaw reguł zwykło się nazywać protokołem sieciowym. Protokoły sieciowe zapewniają nie tylko bezbłędną transmisję, ale także często bezpieczeństwo danych komputerowych przesyłanych pomiędzy komputerami w sieci. Dzięki temu w sieci zwiększa się wydajność pracy oraz poprawie ulegają sposoby rozsyłania informacji poprzez sieć. Dziś Internet jest największą siecią komputerową na świecie. Składa się on z milionów mniejszych sieci o charakterze lokalnym, miejskim i rozległym. Obecnie Internet jest podstawowym źródłem informacji i potężnym medium transmisyjnym. Aby połączyć się z Internetem, wystarczy komputer wyposażony w kartę sieciową, oraz porozumienie z jednym z wielu tak zwanych dostawców internetowych. Łączenie się z Internetem za pomocą modemu i gniazdka telefonicznego jest już rzadko spotykane i w gruncie rzeczy bardzo nieopłacalne. Triumfy święcą stałe łącza internetowe - kablowe oraz radiowe. Po dojściu do porozumienia z dostawcą Internetu, wystarczy uiścić opłatę miesięczną i można korzystać z Internetu do woli. Przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą usług internetowych posiadają wiele własnych serwerów rozrzuconych po dużym obszarze. Kiedy zawiążemy umowę, zostajemy podłączeni do takiego serwera, który kontroluje nasz dostęp do sieci globalnej. Oprócz tego, wiele serwerów w Internecie udostępnia użytkownikom różne programy, ...

Zastosowanie komputerów
Mówiąc komputer każdy w pierwszej chwili pomyśli o komputerze ,który ma w domu bądź też na biurku w pracy. Tak ,komputery mamy na co dzień ,jednak dopiero od niedawna . W większości jeszcze kilkanaście lat temu komputery były głównie stosowane i projektowane dla potrzeb wojska ,biznesu i nauki . Dopiero dużo później wkroczyły do naszych domów i zadomowiły się tam na dobre. Mimo tego ,że z impetem komputery wkroczyły w nasze prywatne życie i pełnią tam bardzo ważną rolę , to komputery mają bardzo ważne zastosowanie w szeregu innych dziedzinach i placówkach jak : szkoły , biblioteki ,banki . A także pełnią bardzo ważną rolę na lotniskach przy sterowaniu i kierowaniu lotami samolotów a także podczas rezerwacji miejsc w samolotach. Komputery są niezbędne w wielu zakładach produkujących ,sterują pracą wielu maszyn i zastępują tym samym pracę wielu milionów ludzi , a co za tym idzie są olbrzymią pomocą i co najważniejsze jest to o wiele bardziej ekonomiczne. Jak widzimy komputery występują w prawie każdej dziedzinie życia. Odkąd się tam zadomowiły to ,stały się niezbędne , trudno sobie nawet wyobrazić wiele procesów bez zastosowania techniki komputerowej . Bo to w wielu przypadkach jest nawet niemożliwe. Komputery towarzyszą nam wszędzie ,począwszy od prozaicznych czynności ,które wykonujemy na nich w swoich domach czy biurach po te bardzo skomplikowane ,które często mają niebagatelny wpływ na cały świat . Mam tu na ...

Lista plików serwisu

Windows

Dzięki wprowadzeniu systemu operacyjnego Windows firma Microsoft stała się liderem na rynku komputerowym chyba już na zawsze, dopóki będą istnieć komputery. Mimo tego,że powstają coraz to nowe firmy komputerowe,których produkty nie odbiegają od tych Microsoftu, tak jak np. komputery i produkty komp...

Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne to jeden w wielu rodzajów wśród programów użytkowych. Pozwalają one na operacje na liczbach i datach, od tak prostych jak sumowanie czy wyliczenie oprocentowania, po skomplikowane modele finansowe. Zestawienia liczb mogą być przedstawiane na wykresach. Najbardziej znane z nic...

Mało znane

W Polsce stosunkowo późno w odróżnieniu do innych krajów europejskich mieliśmy dostęp do komputerów. Mam tu na myśli powszechny dostęp dla wszystkich tak jak mamy obecnie. Komputery dość długo w Polsce były bardzo drogie i to było główną barierą. Jednak mimo tego,że komputery goszczą już prawie we...