Microsoft

DOS
DOS to jeden z najstarszych i najbardziej znany wszystkim użytkownikom komputerów system operacyjny , obok Windows. Jest to system operacyjny firmy Microsoft tak samo jak Windows. Nazwa MS-DOS, to skrót od Microsoft Disk Operating System, czyli Dyskowy System Operacyjny firmy Microsoft. System działa głównie w trybie tekstowym. Wszystkie polecenia wydaje się za pomocą klawiatury. Istnieją nakładki, które pozwalają uniknąć żmudnego wpisywania komend, są to np. : - Norton Commander - najpopularniejszy menedżer plików, - Dos Navigator - równie popularny, - DosShell - dostarczany wraz z Dosem, do wersji 5.0, ale nie jest najlepszym rozwiązaniem - Foltyn Commander - niezły klon NC, całkowicie po polsku - Volkov Commander - to samo co NC, choć może nawet lepszy - The DOS Controller - prosty, ale zajmuje tylko 50 kB Istnieje jeszcze cała gama tego typu programów, ale nie ma sensu wymieniania ich wszystkich, gdyż ta strona dotyczy samych systemów, a nie nakładek. Specyficznym programem działającym pod kontrolą MS-Dosa, który jest jednocześnie nakładką i środowiskiem graficznym jest Windows. Wszystkie procesy odbiera i interpretuje program, będący powłoką systemu - command.com, wchodzący zresztą w jego skład. Na system oprócz tego pliku, składają się jeszcze dwa - io.sys oraz msdos.sys. W skład systemu wchodzi również oprogramowanie dodatkowe, które dostarcza Microsoft wraz z systemem. System podczas ładowania działa w następujący sposób : Po wczytaniu zbiorów systemowych io.sys i msdos.sys, następuje odszukanie plików konfiguracyjnych config.sys, a potem autoexec.bat. DOS jest systemem jednozadaniowym, to znaczy w dowolnej chwili tylko jeden program może pracować pod jego kontrolą. System jednozadaniowy bywa nazywany również systemem jednoużytkownikowym (ang. single user-system), w związku z tym, że w jednej chwili może obsługiwać tylko jednego użytkownika. Zakres czynności wykonywanych przez system operacyjny DOS obejmuje: 1. Zarządzanie pamięcią operacyjną (przydzielenie pamięci zadaniu, zwolnienie pamięci). 2. Sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych (obsługa klawiatury, wyświetlania na monitorze, obsługa odczytu i zapisu pamięci zewnętrznej, obsługa złącz szeregowych i równoległych). 3. Zarządzanie informacją zapisaną w pamięci zewnętrznej poprzez organizację systemu plików (tworzenie, zapisywanie, odczytywanie, kasowanie plików w hierarchicznej strukturze). 4. Komunikację z użytkownikiem i udostępnianie pozostałych elementów oprogramowania (podstawowego, narzędziowego, użytkowego). 5. Kontrolę poprawności pracy sprzętu i organizację w sytuacjach awaryjnych. MS-DOS jest najbardziej znaną, ale nie jedyną wersją DOS. W październiku 1983 roku pojawia się PC-DOS firmy IBM, przeznaczony dla komputerów PC. W połowie 1990 roku pojawił się DR-DOS 5.0, produkt firmy Digital Research i początkowo odniósł spory sukces ,miał lepsze zarządzanie pamięcią i zbiór programów niż MS-DOS. ...

Exel i Lotus
Exel i Lotus to arkusze kalkulacyjne , które znacznie ułatwiają nam pracę . Pierwsza wersja Microsoft Excel została opracowana dla komputerów Apple Macintosh w 1985 roku. W 1985 pojawiła się wersja na Windows, a na OS/2 - w 1989. Excel 3.0 pojawił się w styczniu 1991 roku, na Windows i OS/2. Zajmował zaledwie trzy dyskietki 1.44 MB. Wprowadzono tu obok podstawowych możliwości operacji na danych w arkuszu, także możliwości bazy danych, język makropoleceń, tworzenie wykresów z danych w arkuszu. Excel musiał w możliwościach graficznych mierzyć się z Wingz, dziś już mało znanym programem, ale w tym czasie w wersjach na Macintosh i PC wyznaczającym standardy graficznego przedstawiania danych. W Excel 4.0 wprowadzono technikę do edycji komórek arkusza, a także automatyczne uzupełnianie zawartości komórek liczbami czy datami. Można było tworzyć arkusze o 16 tysiącach rzędów i 256 kolumnach, zawierające do 16 MB danych; wydaje się to dużo, ale można spotkać skomplikowane modele finansowe, które potrzebują dużo więcej miejsca na dysku. W kolejnych wersjach Excela poradzono sobie z tym; można już tworzyć arkusze większe niż 16 MB. W Excel 5.0 z końca 1993 roku wprowadzono wiele drobnych, ale użytecznych zmian w interfejsie użytkownika i sposobach pracy z arkuszem. Pojawiły się przekładki prowadzące do poszczególnych arkuszy; w jednym pliku .XLS mieścić się teraz może kilka arkuszy, tworząc skoroszyt . Koncepcja ta została zastosowana po raz pierwszy w Quattro Pro for Windows. Dodane zostało polecenie ukrywające większość elementów okna programu, a za to pozostawiające na ekranie jak najwięcej miejsca na zawartość arkusza. Wprowadzono możliwości wielowymiarowej analizy danych porównywalne z Lotus Improv. Excel 5.0 jest pierwszym programem Microsoft, w którym można tworzyć programy w VBA, Visual Basic for Applications, specjalnej wersji Visual Basic przeznaczonej do automatyzacji prac biurowych. 1-2-3 jest jednym z najbardziej znanych arkuszy kalkulacyjnych i do pewnego czasu jednocześnie najczęściej kupowanym; dopiero pojawienie się Windows i Microsoft Excel na tej platformie spowodowało, że zaczął tracić rynek. W 1986 roku pojawiła się wersja 2.01, w 1989 - 3.0 i 3.2, ustanawiając standardy dla innych arkuszy na komputerach osobistych. Jeszcze do początków 1992 roku sprzedano 16 milionów egzemplarzy 1-2-3 dla DOS i OS/2; wtedy też pojawiła się wersja na komputery Macintosh. Sam Lotus nie najlepiej przygotował pierwszą wersję 1-2-3 na Windows we wrześniu 1991, dopiero kolejne zaczęły zdobywać rynek, ale już nie udało im się uzyskać przewagi nad Microsoft Excel. Wkrótce ukazała się wersja z poprawkami 1.1, ale to nie wystarczyło. 1-2-3 4.0 for Windows z połowy 1993 roku pozwala na edycję zawartości komórek bezpośrednio w komórce, a nie w oddzielnym pasku edycyjnym. Arkusz może zawierać przekładki, każda z oddzielnymi tabelami danych, zapisywane w jednym pliku. Prawy klawisz myszki mógł być używany przy wskazaniu na obiekt do przywołania poleceń dotyczących go; wkrótce stało się to standardem w ...

G data software
G DATA SOFTWARE - to nazwa firmy zajmującej się produkcją bardzo znanych i bardzo dobrych programów antywirusowych i jednocześnie nazwa całego pakietu programów antywirusowych przez nich produkowanych ( G DATA). Jest to firma ,która jako pierwsza zaczęła produkować programy antywirusowe. Dokładnie w 1987 roku został wydany pierwszy program antywirusowy G Data Anti Viren Kit . Był to pierwszy program antywirusowy na świecie . W kolejnych latach zaczęły powstawać kolejne wersje , które były wciąż ulepszane i aktualizowane zgodnie z coraz to szerszą wiedzą o wirusach komputerowych. Firma G Data Software jako pierwsza zaczęła produkować programy antywirusowe i do tej pory wiedzie prym w tym sektorze. Rozwiązania G Data Software obecne są w 60 krajach całego świata, a siedziba firmy mieści się w Bochum (Niemcy). Co ciekawe duży wkład w rozwój programów mieli również polscy programiści. W portfolio produktowe firmy wpisały się także narzędzia służące do zarządzania albumami foto, tworząc bardzo popularny przed laty program FotoOffice. Obecnie rozwiązaniom antywirusowym G Data towarzyszą programy do szyfrowania danych w wirtualnych sejfach oraz bezpowrotnego niszczenia plików wskazanych przez użytkownika. Od 25 lat idea bezpieczeństwa użytkowników sieci stanowi fundament dla innowacyjnych technologii zastosowanych w programach G Data. G Data Software to międzynarodowy lider rozwiązań do ochrony komputera - antywirusów, programów do szyfrowania i ochrony danych oraz programów do niszczenia danych poufnych. Produkty firmy G Data Software obejmują rozwiązania zabezpieczające dla klientów końcowych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Rozwiązania G Data Software są obecne na rynkach USA, Japonii, Niemiec, Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Polski, Korei, Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Węgier oraz w Luksemburgu. W Polsce firma ma swoją siedzibę w Szczecinku. Żaden inny europejski producent programów zabezpieczających nie zdobył w ostatnich 5 latach tak wielu nagród i wyróżnień w testach na arenie międzynarodowej jak i krajowej. G Data Internet Security jest już po raz kolejny zwycięzcą w niezwykle prestiżowych i niezależnych testach Federacji Konsumentów. Firma G Data Software łączy w swych produktach jakość oraz technologie zabezpieczeń na światowym poziomie. Przykładem jest technologia podwójnego skanowania wykorzystująca dwa niezależne skanery oraz mechanizm natychmiastowej ochrony OutbreakShield . Wraz z rozwojem sieci Internet, firma G Data Software stała się pionierem wśród producentów programów do ochrony komputera. Programy G Data dzięki wdrażaniu przełomowych technologii stale osiągają czołowe miejsca w wielu testach porównawczych. Tak bogata historia firmy wyróżnia ją jako pierwszego twórcę programów antywirusowych, a także producenta obejmującego pierwsze miejsca w testach niezależnych organizacji. ...

Microsoft w Polsce
Oferta Microsoftu znana jest na całym świecie i na całym świecie odniosła niebywały sukces . Także stało tak się w Polsce . Wszyscy doskonale znamy produkty tego potentata w świecie komputerów i mamy je u siebie w domach . Oferta produktów Microsoft dostępnych w Polsce jest bardzo szeroka. Są to systemy operacyjne, programy użytkowe, oprogramowanie specjalistyczne służące do zarządzania sieciami informatycznymi i bazami danych, narzędzia programistyczne, ale również konsola do gier wraz z grami, myszki i klawiatury. Jednak tak naprawdę firma podbiła serca polskich użytkowników komputerów systemami operacyjnymi i pakietami biurowymi sprzedawanymi w polskiej wersji językowej. Sukces na polskim rynku Microsoft zawdzięcza także innemu czynnikowi. Firma od początku traktowała polskich klientów bardzo poważnie, zapewniając im oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Co więcej, odstęp czasu między premierą światową nowego produktu a premierą wersji polskojęzycznej był i jest coraz krótszy. Tajemnica sukcesu Microsoft w Polsce tkwi nie tylko w znakomitym zespole i dobrych produktach. To także doskonała współpraca z polskimi partnerami. Microsoft dysponuje jedną z najbardziej rozległych i zróżnicowanych sieci partnerskich w Polsce. Partnerami korporacji są firmy dystrybucyjne, sprzedawcy oprogramowania, dostawcy rozwiązań informatycznych, integratorzy systemów, producenci komputerów, firmy produkujące oprogramowanie, organizujące szkolenia i udzielające pomocy technicznej. Innymi partnerami, powiązanymi umowami handlowymi, są polscy producenci komputerów (OEM), którzy fabrycznie instalują na nich oprogramowanie Microsoft. Są to takie firmy, jak Optimus, JTT Computer, NTT Systems, DTK i Vobis. Microsoft oferuje im pełne wsparcie techniczne, którego celem jest zapewnienia poprawnego funkcjonowania każdego komputera dostarczonego ostatecznemu użytkownikowi. W ofercie Microsoft coraz większe znaczenie mają serwery i różnego rodzaju zaawansowane rozwiązania biznesowe. Wymagają one od firm partnerskich, zajmujących się ich sprzedażą i wdrażaniem szczególnej wiedzy i umiejętności. Dlatego partnerzy tacy są szczególnie mocno wspierani przez korporację. To właśnie z myślą o nich wprowadzono w 1995 r. specjalny program certyfikacyjny "Microsoft Solution Provider", obecnie przekształcony w "Microsoft Certified Partner". Certyfikat taki z jednej strony zapewnia partnerowi dostęp do najnowszych rozwiązań Microsoft i do wersji testowych produktów, a z drugiej strony jest dla klientów gwarancją, że dana firma doskonale zna i potrafi wykorzystywać technologie Microsoft. Microsoft jest jednym z głównych sponsorów inicjatywy "Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP", ogłoszonej w 1999 r. Firma aktywnie wspiera tworzenie szkolnych pracowni internetowych na terenie całego kraju, dostarczając oprogramowanie i wiedzę specjalistyczną. W efekcie kilkakrotnie otrzymała tytuł diamentowego sponsora programu. Wszystkie te pracownie wykorzystują oprogramowanie podarowane przez Microsoft. ...

Microsoft
Trudno by chyba nawet dziś znaleźć drugą taką firmę , która odcisnęła tak duże piętno na rozwoju technologicznym świata jak zrobiła to firma Microsoft. Produkty firmy Microsoft są przecież znane na całym świecie i co dziennie ułatwiają pracę miliardom ludzi . A ich początki wcale nie były łatwe i przez długi czas nic nie wróżyło ,że firma osiągnie jakikolwiek sukces. Firmę Microsoft założyli w 1973 roku Bill Gates i Paul Allen . Jednak dopiero w 1981 roku firma odniosła swój pierwszy i liczący się sukces ,który zapoczątkował prawdziwą lawinę sukcesów przez wiele kolejnych lat. Bill Gates sprzedał firmie IBM w 1981 roku system operacyjny MS-DOS którego użyła firma IBM do swojego pierwszego PC . Jednak firm IBM nie kupując MS-DOS , nie zastrzegła sobie wyłączności praw do niego , i od tej pory również wiele innych firm zaczęło go używać . Tak właśnie rozpoczęła się kariera Microsoftu na rynku oprogramowania komputerowego. W 1985 roku zostaje wydany Windows , i okazuje się jak wiemy wszyscy i dziś kolejnym prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Późniejszych latach powstają kolejne wersje Windows i są kolejnymi sukcesami Microsoftu. Pod koniec lat osiemdziesiątych firma Microsoft staje się największym producentem oprogramowania a Bill Gates najbogatszym człowiekiem świata. Microsoft z hukiem przeszedł przez początek lat 90-tych, ale jego największy sukces nadszedł w 1995 roku wraz z wydaniem w pełni samodzielnego systemu operacyjnego Windows 95. Już w pierwszym tygodniu sprzedał się on w milionach egzemplarzy, dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej. Rok później Microsoft dokonał ponownej rewolucji wydając Office 97 , zawierający edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program obsługi poczty Outlook i wiele innych przydatnych w pracy narzędzi. Microsoft wydał także przeglądarkę internetową Internet Explorer, którą wkrótce zaczął rozpowszechniać wraz ze swoim systemem. Microsoft wydał także Windows NT, system przeznaczony do pracy w sieci, który znalazł swoje zastosowanie na większości komputerów biurowych. Jego bezpośrednim następcą został Windows 2000. Powstały także kolejne systemy z linii Windows 95, a mianowicie Windows 98, Windows Millennium oraz Windows XP. Microsoft posiada również odział zajmujący się wyłącznie produkcją gier komputerowych Microsoft Games, a Bill Gates jest także akcjonariuszem Dream Works Pictures, jednej z najsłynniejszych firm zajmujących się animacją komputerową. Pierwsze produkty Microsoft trafiły do naszego kraju w latach 80-tych ubiegłego wieku wraz z pierwszymi komputerami domowymi. Mało kto pamięta, że jednym z pierwszych, i chyba najbardziej popularnym językiem programowania komputerów domowych, był język BASIC, do którego rozwoju przyczynił się znacznie właśnie Microsoft. Ci wszyscy, którzy byli posiadaczami komputera osobistego klasy IBM PC, znali także MS-DOS. Jednakże w owym czasie dostęp do nowoczesnego oprogramowania był w Polsce utrudniony ze względu na ograniczenia w eksporcie zaawansowanych technologii za "żelazną kurtynę". Zmieniło się to dopiero po upadku muru berlińskiego i zapoczątkowaniu zmian demokratycznych w naszym rejonie świata. Microsoft był jedną ...

Ojciec komputerów
Sięgając daleko wstecz do początków komputera , a właściwie jeszcze dalej do początków maszyn liczących , które zapoczątkowały cały proces powstania komputerów, można zauważyć ,że nasz poczciwy komputer miał w sumie bardzo wielu ojców. Jednym z nich na pewno był Konrad Zuse. To on zbudował pierwszą działającą maszynę obliczeniową, która pracowała w systemie dwójkowym. Było to blaszane monstrum, które obsługiwały cztery osoby. Konrad Zuse zalicza się do wielkich postaci w dziejach techniki nie tylko dlatego, że w roku 1941 zbudował pierwszą działającą maszynę obliczeniową, która pracowała w systemie dwójkowym. Założył też pierwszą na świecie firmę komputerową. Zatem przyjrzyjmy się jego osobie nieco bliżej. Urodzony 22 czerwca 1910 roku w Berlinie, dorastał we wschodniopruskim wówczas Braniewie. Tam uczęszczał do Kolegium Jezuitów, ale maturę zdał już w leżącym wówczas w prowincji śląskiej Hoyerswerdzie (obecnych Wojrowicach). Od 1928 roku Zuse studiował na Politechnice Berlińskiej, a później przepracował rok jako grafik reklamowy w lokalnej filii Forda. W 1935 roku uzyskał dyplom inżyniera budownictwa. W latach 1936-1938 Zuse zbudował model Z1 - było to blaszane monstrum, które stale się zacinało. Tym niemniej spełnił się sen Anglika Charlesa Babbagea o "maszynie analitycznej". Z1 był mechaniczno-elektrycznym kalkulatorem pobierającym rozkazy z taśmy dziurkowanej. Jego obsługą zajmowały się cztery osoby. Skonstruowany w 1939 roku model Z2 miał już złożoną z przekaźników jednostkę arytmetyczno - logiczną. Zuse nie był jedynym, który tworzył wówczas maszyny obliczeniowe. W 1936 roku Louis Couffignal wystąpił w Belgii o patent na maszynę liczącą w systemie dwójkowym; także uniwersalna maszyna Turinga była komputerem przechowującym programy w pamięci, a działającym w systemie dwójkowym. 12 maja 1941 roku Zuse zaprezentował maszynę Z3. Specjaliści uznają ją za pierwszy działający komputer. Nieco wcześniej (1 kwietnia 1941 roku) inżynier założył Zuse-Apparatebau - pierwszą na świecie firmę komputerową, która podjęła się zadania budowy następcy Z3 i dwóch specjalnych komputerów do projektowania samolotów i profili aerodynamicznych. Jako specjalista od mechaniki i twórca komputerów, Zuse pracował nad kierowanym pociskiem rakietowym Hs 293, który miał służyć do niszczenia okrętów. Latającej bombie nieczęsto zdarzało się trafiać w cel, ale i tak była skuteczna - w 1943 roku, po jej zastosowaniu zginęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy. Jeszcze w latach 60. XX w. Konrad Zuse pracował nad samoreprodukującymi się systemami. W roku 1970 ukazała się książka "Komputer - dzieło mojego życia", a po niej prace naukowe o języku programowania Plankalkül, stworzonym przez Zusego w latach 1945/46. Analizując życiorys jednego z ojców komputerów widzimy ,że byli to ludzie wszechstronnie uzdolnieni , którzy kochali nowoczesne technologie i nie bali się ich używać nawet przeciwko ludzkości. ...

Systemy operacyjne windows
Microsoft oferuje cały szereg systemów operacyjnych . Od początków powstania aż po dzień dzisiejszy większość z nas ma na swoich komputerach oprogramowanie właśnie tej firmy. Nie sposób wymienić w jednym artykule wszystkich rodzajów więc rozpoczniemy ich charakterystykę od tych pierwszych ,które powstały. Seria Windows to systemy operacyjne sprawujące kontrolę nad innymi programami. Są one graficznymi odpowiednikami DOS-a (systemu Microsoftu powstałego na początku lat 80-tych), na którego bazie część z nich pracuje. Dość wcześnie wyszły starsze wersje z użycia za sprawą Windows 95, który z resztą przysporzył PC-tom tylu wielbicieli. Dziś głównie należy skupiać uwagę na wersjach 98 i wyższych. "Windows- y" wyróżniają się prostotą obsługi, funkcjonalnością , szeroką gammą zastosowań, jednak głównym w tej chwili atutem jest ich bezpieczeństwo i niezawodność (głównie wersje NT). Początkujący użytkownicy komputera mogą się cieszyć tym, że wymienione obok cechy łączą się w wyśmienity sposób z intuicyjnym interfejsem. Początkowo Systemy Windows NT (skrót od New Technology) były biurowymi odpowiednikami serii Windows 9x. Wykorzystywały system plików NTFS (szybszy i bezpieczniejszy niż FAT z Windows 9x). Charakteryzowały się ogromną stabilnością, bezpiecznym działaniem, wysokim poziomem zabezpieczeń - czyli tym wszystkim czego potrzebują duże przedsiębiorstwa. Rozrywka została ograniczona do minimum (Windows NT 4.0 nie wykorzystywały np. popularnych formatów multimediów, DVD). W nowszych wersjach Windows zastosowano jednak inne rozwiązanie. Firma Microsoft połączyła najlepsze cechy obydwu rodzin "Okienek". Dobrym posunięciem było również odejście od DOS-a, jako podstawy systemu operacyjnego. Tak powstały Windows 2000 oraz Windows XP. Wyróżniają się zarówno stabilnością, bezpieczeństwem, jak i funkcjonalnością oraz szeroką gammą zastosowań. Systemy tej rodziny sprawdzą się zarówno w biurze jak i w domu. Doskonale wypełnią każde zadanie. Dla początkujących i posiadaczy słabszych komputerów poleciłbym jednak Windows 9x. Systemy z tej serii towarzyszą nam przy pracy z komputerem od dobrych paru lat. Pierwszym programem z pod znaku 9x był Windows 95. Następnie pojawił się Windows 98, 98SE, lecz system kończący serię to Windows Millennium . Windows 98/98SE przez wiele lat był najpopularniejszym w Polsce systemem operacyjnym. Stosowany zarówno w biurach jak i domach prywatnych. Jego intuicyjna obsługa znacznie ułatwia pracę z komputerem. O jego niezwykłej popularności zadecydowały również niskie wymagania sprzętowe i mała ilość zajmowanego miejsca na dysku twardym przez sam system. Dzięki temu Windows 98 będzie działał prawidłowo także na najsłabszych komputerach. Jest bardzo wydajny w grach komputerowych, które zresztą pisane są przede wszystkim dla niego. Windows 98 oferuje łatwą konfigurację Internetu, w prosty sposób można się również połączyć w sieć. System ten obsługuje większość nowoczesnych formatów i technologii. ...

Windows XP
Wiemy doskonale ,że sam komputer to maszyna ,która bez zainstalowani odpowiednich programów, które będą nim sterować , nie będzie działać . Od czasów stworzenia Dosu a potem Windows-a mamy niesamowity komfort używania komputera i cieszenia się wszelkimi jego funkcjami . Firma Microsoft wciąż udoskonala wcześniejsze wersje i przystosowuje do coraz nowocześniejszych komputerów ,które mamy w swoich domach czy biurach . Bo wiadomo ,że zainstalowanie na słabym komputerze najnowszego wypustu Windows , to wcale nam nie przyspieszy działania komputera ,wręcz przeciwnie . Wybierają rodzaj systemu operacyjnego musimy zwracać uwagę na wymagania sprzętowe . Windows XP to jeden z nowszych rodzajów Windows , choć są już na rynku dostępne nowsze ,ulepszone wersje. Powstał on w oparciu o dotychczasowe doświadczenia firmy Microsoft. Stąd też jego nazwa (XP to skrót od Experience - z ang. doświadczenie). Jest on następcą Windows 2000 Professional . Różni się od niego jednak znacząco. W porównaniu z poprzednimi wersjami Windows, XP wyróżnia się znakomitym interfejsem, miłą kolorystyką i możliwością znaczącej modyfikacji wyglądu. Użytkowników, którzy korzystali ze starszych systemów operacyjnych może zaniepokoić zmiana panelu sterowania i miejsc innych ustawień. Cieszy jednak fakt iż zarówno wygląd jak i miejsca katalogów ustawień można przywrócić tak, aby upodobniły się do np. Windows 98. Ciekawą możliwością również, jest wyłączenie niektórych zbędnych opcji wizualnych oraz dostosowanie systemu operacyjnego do najlepszej wydajności. Z pewnością zainteresuje to zwłaszcza posiadaczy słabszego sprzętu. Windows XP dostępny jest w dwóch wersjach: Professional oraz Home Edition. Oparte są one na tym samym, stabilnym jądrze Windows NT. Różnią się od siebie możliwościami w zakresie zabezpieczania danych. Najnowszy system operacyjny, podobnie jak jego poprzednik, charakteryzuje się stabilnością (jeszcze doskonalszą niż Windows 2000), i bezpiecznym działaniem. Windows XP przy właściwym działaniu użytkownika, w trakcie błędu felernej aplikacji, nie ma prawa się zawiesić! Wysokie możliwości szyfrowania danych dzięki systemowi plików NTFS, dają posiadaczowi komputera gwarancję prywatności. Wiele źródeł donosi iż Windows XP nie nadaje się do gier. Jednak wbudowany DirectX 8.1 umożliwia doskonałą i funkcjonalną zabawę.Jest to sprawdzone przez miłośników gier i wspaniale się sprawdza w praktyce. Jądro systemu znakomicie sprawdza się do obsługi gier i multimediów. Niestety prawdą jednak jest że nieznaczna część (szczególnie starszych) gier nie zadziała na tym systemie. Rekompensuje nam to skonstruowany przez Microsoft "tryb zgodności" dzięki któremu uruchomimy program w środowisku zbliżonym do Windows 95/98/Me/ czy 2000. WIndows Xp wyposażony został w najnowsze wersje Internet Explorer (6.0), Windows Media Media Player (8.0) . System staje się jednak niezastąpiony dopiero na komputerze powyżej 700MHz i 128 MB RAM. ...

Lista plików serwisu

Robaki

projektowanie, tworzenie stron www, zarządzalne strony cms Każdy użytkownik komputera wie jak podstępne mogą być wirusy komputerowe. Jest ich całe mnóstwo i wciąż powstają nowe i dlatego mimo zabezpieczeń udaje im się niekiedy dostać do naszych komputerów. Wirusy komputerowe są tak zmyślnie zaprojektowane abyśmy nie mogli długo się dowiedzieć o ich istni...

Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe dzielimy, zwłaszcza ze względu na ich architekturę, ale przede wszystkim ze względu na ich wielkość. Wyróżniamy sieci lokalne, sieci komputerowe miejskie, rozległe sieci komputerowe, a także sieci globalne, których przykładem może być Internet. Lokalne sieci komputerowe są najb...

serwis laptopów Katowice

 Wszyscy się chyba ze mną zgodzą,że człowiek to istota doskonała,perfekcyjna w swoich dążeniach do ulepszania sobie życia. Oczywiście dotyczy to wszystkich dziedzin życia, ale my tutaj zatrzymamy się przy komputerach, a dokładniej przy zjawisku,które od kilkudziesięciu lat trwa nieustannie. A mam...