solaris

Solaris
Solaris to nazwa całego systemu operacyjnego przystosowanego do pracy w dużych przedsiębiorstwach i zakładach ,które tworzą całe sieci i posiadają bardzo duży zasób danych i informacji. Idealny dla firm dla których niezawodność systemu jest na pierwszym miejscu. W Polsce system Solaris jest wykorzystywany zarówno przez operatora telefonii stacjonarnej (Telekomunikacja Polska S.A.), jak i sieci telefonii komórkowej (Plus GSM). Firmy telekomunikacyjne w bardzo szybkim tempie wdrażają nowe usługi, a Solaris dzięki swej dużej skalowalności pozwala im na wspieranie kluczowych sfer działalności: billingu, obsługi klientów, zarządzanie sieciami czy usługi internetowe. Ułatwia to prace operatorom, którzy chcą na początku wdrożyć tylko wybrane usługi, a następnie w miarę potrzeb rozszerzać ich zakres oraz tym, którzy chcą wdrożyć technologie klient - serwer do swoich przestarzałych, lecz ciągle spełniających ważne funkcje systemów typu mainframe. System wspomagający handel energia elektryczna przez Zakłady Energetyczne składa się on z modułów: akwizycji danych, rozliczeń ilościowych i wartościowych oraz monitorowania i kontroli. Ponadto system umożliwia rozliczanie się ze swoimi klientami na podstawie dowolnie zdefiniowanych umów specjalnych. Ze względu na rozmiar przetwarzanych danych system Pomiaru i Monitorowania Energii Elektrycznej współpracuje z systemem operacyjnym UNIX Solaris i bazami danych INFORMIX. Umożliwia to obsługę znacznej liczby punktów pomiarowych oraz spełnienie wymagań dotyczących odpowiednio krótkiego czasu przetwarzania. System jest przeznaczony specjalnie dla wytwórców energii elektrycznej. Umożliwia zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących produkcji energii. Wspomaga gospodarkę energią elektryczna w przedsiębiorstwach . Jest on aktualnie stosowany w dużej elektrowni w Turowie. Na rynku Unixowym, system operacyjny Solaris uważany jest za bardzo przydatny dla przedsiębiorstw, dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi reakcji systemu, jakiego wymagają aplikacje pracujące w czasie rzeczywistym. Solaris posiada także możliwość komunikowania się z szeroka gama innych środowisk, co pozwala mu na współpracę z wieloma popularnymi sieciami, takimi jak DECnet, IBM SNA, NetWare, czy OSI. Solaris umożliwia również stosowanie programów napisanych dla komputerów PC - za sprawą interfejsu Wabi . Czynnikiem sprzyjającym przejściu z systemu zcentralizowanego do otwartego jest jednak zdolność Unixa do zaspokajania szerokiej gamy potrzeb jakie występują w przedsiębiorstwach, od obsługi komputerów typu desktop do wysokiej klasy serwerów. Solaris zapewnia, na przykład, kompatybilność binarną pomiędzy profesjonalnymi bazami danych lub serwerami MRP/ERP i systemami zabezpieczeń w sklepach. Dzięki powszechnie używanym mechanizmom takim jak mirroring dysków czy tez automatycznym kopiom zapasowym, Solaris cechuje wysoki stopień niezawodności, niezbędny dla zastosowań w przemyśle. ...

Lista plików serwisu

Mało znane

maszyny do pakowania W Polsce stosunkowo późno w odróżnieniu do innych krajów europejskich mieliśmy dostęp do komputerów. Mam tu na myśli powszechny dostęp dla wszystkich tak jak mamy obecnie. Komputery dość długo w Polsce były bardzo drogie i to było główną barierą. Jednak mimo tego,że komputery goszczą już prawie we...

Niezawodne systemy

kominki nowoczesne poznań Wieloletni użytkownicy komputerów często korzystają od lat z jednego sprawdzonego ulubionego przez nich systemu operacyjnego. Jednak tak jak mówi przysłowie :”potrzeba jest matką wynalazku”, tak i tutaj przychodzi taki moment,że musimy wymienić stary,choć poczciwy komputer na złom i zastępujemy go ...

antywirus dla szkół

 Jedna z amerykańskich firm,która zajmuje się programami antywirusowymi publikuje na swojej stronie internetowej swoisty kalendarz, na którym to zaznaczono dni w roku, w których wirusy komputerowe szczególnie atakują i podane tam są również nazwy wirusów przypisane konkretnym dniom. Co ciekawe, ...