Wirusy sprzęgające

Wirusy sprzęgające to jedna z pięciu grup wirusów komputerowych, obok wirusów pasożytniczych, wirusów sektora ładowania, wirusów wieloczęściowych i wirusów towarzyszących. Tak samo jak wirusy z innych grup również ten rodzaj wirusa jest bardzo niebezpieczny choć występuje stosunkowo rzadko z powodu ich trudnego kodu. Jednak jeżeli taki wirus nam się przytrafi to mamy wówczas do czynienia ze zmianą jednostki alokacji pliku. Wirusy sprzęgające są rozpowszechniane przez dowolny nośnik, który może być użyty do przechowywania lub przenoszenia procedur wykonywalnych. Komputer osobisty może zostać zainfekowany, gdy jest wykonywany zainfekowany program. Do sierpnia 1992, jedynym występującym na scenie wirusem sprzęgającym był Dir II, który pojawił się po raz pierwszy w połowie 1991 i od tego czasu znacząco się rozpowszechnił. Podczas pracy na systemie zarażonym tym wirusem nie dzieją się żadne dziwne rzeczy, jednak jeśli uruchomimy komputer z nie zarażonej dyskietki i spróbujemy skopiować jakiś plik z zarażonego dysku, zostanie stworzony plik z kodem wirusa. Wirusy sprzęgające nie modyfikują żadnego pliku na dysku, ale pomimo tego są bardzo żywotne i szybko się mnożą. Wirusów tego typu jest bardzo mało, z tego względu, że są bardzo trudne do napisania. Praca takiego wirusa polega na zmianie jednostki alokacji pliku (JAP). JAP wskazuje gdzie jest zapisany na dysku dany program. Wirusy sprzęgające dopisują tam adres swojego kodu, przez co uruchomienie zarażonego programu spowoduje wykonanie najpierw kodu wirusa. Oryginalny numer pierwszego JAP-a jest zachowywany w nieużywanej części zapisu katalogu. Choć tak jak już pisaliśmy wcześniej, wirusów sprzęgających jest stosunkowo mało, to są one nad wyraz złośliwe i uciążliwe, szybko się mnożą. Wciąż też powstają nowe wirusy i bardzo prawdopodobne,że w tej grupie znajdą się właśnie wirusy sprzęgające. Pamiętajmy więc o zasadach bezpieczeństwa, a tylko w ten sposób ustrzeżemy się przed wszelkimi rodzajami wirusów komputerowych. Pamiętajmy w szczególności o tym aby: -Nie używać oprogramowania pirackiego. Takie działanie jest nie tylko nielegalne w większości krajów, ale także niesie wielkie ryzyko infekcji. -Nie używać oprogramowania "rozwijanego" (ang. "pulled down") z biuletynów elektronicznych. Możliwość wprowadzenia przez nie wirusa jest znaczna. -Nie używać programów udziałowych (ang. shareware). Kopia takiego programu może być 10. lub 50. kopią i ryzyko, że program zbierał wirusy zanim dotarł do ciebie jest znaczne. -Nie używać programów ogólnie dostępnych (ang. public domain). Problemy związane z ich rozprowadzaniem, a w następstwie ryzyko wirusów są podobne jak dla programu udziałowego. -Być ostrożnym przy przynoszeniu dyskietek z domu do pracy. -Nie używać programów rozsyłanych przez czasopisma komputerowe. Są one nie tylko potencjalnymi nośnikami wirusów, ale, ze względu na złą jakość, mogą powodować niewyjaśnione zawieszenia, konflikty i inne problemy. - Przeszukaj swoje dyski na znane wirusy, zanim zaczniesz go ponownie używać. -Używać tylko programów pochodzących od producentów o dobrej reputacji.

Tagi: wirus, program, zabezpieczenie | Lista plików serwisu

Kalkulacyjne arkusze

ortopeda warszawa Jak zapewne większość użytkowników komputerów wie,że arkusze kalkulacyjne należą do takiego rodzaju programów które są nam niezbędne zarówno w pracy jak i w domu. Istnieje cały szereg arkuszy kalkulacyjnych, jedne są nam znane bardziej, inne mniej,jednak wszystkie znacznie ułatwiają nam prace na ko...

Programy użytkowe

urządzenia bosh sklep online Programy użytkowe to programy wgrane do pamięci operacyjnej (gotowe do użycia), lub programy w pamięci składowania (aby ich użyć, wymagane uprzednie wczytanie do pamięci operacyjnej). Każdy program użytkowy charakteryzuje się określonym poziomem sprawności. Programy użytkowe są to programy wyko...

baza danych firm

Pozycjonowanie Stron Warszawa  Bazy danych to programy umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych zarówno tekstowych jak i grafiki czy muzyki. Bazy danych to zbiór kartotek i informacji, które można przetwarzać za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Multimedialne bazy danych zawierają pola różnorodnego typu: ...